Skip to content

TheraVet ürünleri 2021 Beta Group’un sektör deneyimi ile GMP ve FDA onaylı Naturmed İlaç firmasının inovatif Ar-Ge çalışmaları sonucu; insana, çevreye ve doğaya saygılı olacak şekilde hayvan sağlığı alanında veteriner hekimlerin ve pet sahiplerinin kullanımına sunulmuştur.

Naturmed İlaç, insan sağlığı alanındaki üretim tecrübesini aynı şekilde bu alana da yansıtmakta, daimi surette var olan ve ortaya yeni çıkan hastalıklara karşı en iyi çözümleri bulmaya çaba sarf ederek insan ve hayvan sağlığı için Ar&Ge çalışmaları yapmaya devam etmektedir.

Naturlab-

ISO:9001:2015
Kalite Yönetim

ISO 22000:2018
Gıda Güvenliği Standartı

 ISO22716:2013
İyi Üretim Uygulamaları (GMP)

2004 yılında Uzm. Ecz. Mehmet Çalık tarafından Antalya’da kurulan Naturmed İlaç’ın, kurulduğu ilk günden itibaren önceliği her zaman insan sağlığı olmuştur. 2004 yılında çalışmalarına başladığı tıbbi bitkiler ansiklopedisini 2009 yılında tamamlamış ve güncel ihtiyaçlara uygun bir şekilde dijital olarak ilgili hekim ve eczacıların kullanımına sunmuştur. 2009 yılından sonra firmalara formülasyon danışmanlığı yapan Naturmed İlaç, 2011 yılında ilk ürününü piyasaya sürmüştür. Daha etkin ve daha kaliteli ürünlere sahip olma amacıyla kendi üretim tesisini 2014 yılında Akdeniz Üniversitesi Teknokenti içerisinde kurarak üretime başlamıştır. 2015 yılından itibaren ise gelen yoğun talepler sonucunda formülasyon danışmanlığı ve fason üretim hizmeti vermeye başlayan Naturmed İlaç, bu süreç sonunda 2016 Altın Havan Yatırım Ödülü’ne layık görülmüştür.

Naturmed İlaç halen Akdeniz Üniversitesi Teknokenti içerisinde Kozmetik ve Gıda Takviyesi GMP koşullarına uygun üretim tesisiyle faaliyet göstermektedir. Şirket 2023’den itibaren faaliyetlerine, inşası devam eden Antalya Organize Sanayi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde yine GMP şartlarına sahip yeni üretim tesisiyle devam edecektir.

ISO 22716 İyi Üretim Uygulamaları (GMP) içinde yer alan tüm faaliyetlere, hedeflenen noktalara ulaşılıp ulaşılamadığının ve dokümante edilmiş yönetim sistemleri ile ilgili planlanan düzenlemelere uyulup uyulmadığının ve amaca ulaşmak için uygun olup olmadığının tespit edilmesi için firmamız belirli aralıklarla iç denetim gerçekleştirmekte ve sistematik ve tarafsız olarak kontrol edilmektedir.

GMP (Good Manufacturing Practices) ürünlerin sağlığa zarar vermeyecek şekilde güvenli ve kaliteli bir biçimde üretilmesini sağlamak üzere ham maddelerin kuruluşa girişinden itibaren işlenmesi, ürünün tasarımı, imalatının gerçekleşmesi, paketlenmesi, depolanması ve dağıtımına kadar tüm üretim aşamalarını kapsayan bir standarttır.

Dokümantasyon Sisteminin Oluşturulması

Yönetim sistemlerinin sürdürülebilir olabilmesi için firma içerisinde önceden hazırlanan ve sisteme dâhil olan dokümanlardır. (Prosedürler, Görev Tanımları, Akış Diyagramları, Talimatlar, Planlar, Listeler ve Formlar gibi.)


GMP sadece ürün ve ürünleri oluşturan hammaddeleri değil; personelleri, imalat tesisinde kullanılan cihaz ve ekipmanları, tüm alanları da her yönü ile ele almaktadır. Tüm bu parametreler birlikte değerlendirilmektedir.

Naturmed İlaç 2021 yılında hem gıda takviyelerinde hem de tıbbi olmayan veterinerlik sağlık ürünleri alanında FDA (Food and Drug Administration) kaydını tamamlamıştır ve belgelerini almıştır.