Skip to content

Cardio

Cardio

Cardiovascular System Support

Cardiovascular System Support

Kedi ve köpeklerde dolaşım sisteminin normal fonksiyonlarını desteklemeye yönelik kullanılmak üzere formüle edilmiş bir yem premiksidir.

Hawthorne
Vitamin D3
Quercetin
Lycopene
Curcumin

HEDEF ENDİKASYONLAR

  • Konjestif kalp yetmezliği
  • Hipertrofik kardiyomyopati
  • Dilate kardiyomyopati
  • Pulmoner Hipertansiyon
  • Derin Ven Trombozu
  • Arteriyel tromboemboli
  • Kalp kasını destekler

Kullanım Şekli:

Kedilerde günde 1 tablet.
Köpeklerde her 10 kg canlı ağırlık için
günde 2 tablet.
Mamasına veya suyuna karıştırılarak verilir.

Kutu içi adet : 30 tablet

Bileşenler

Kurkumin / Curcuma longa / Turmeric extract

2b

CAS 8024-37-1

1,02 %

Likopen / Tomato pulp-Solanum lycopersicum (Lif kaynağı)

(5.35.1)

1,53 %

Taurin / Taurine

(3a370)

2,04 %

L-Karnitin / L-Carnitine

(3a910)

5,10 %

Magnezyum / Magnesium

(13.6.4)

0,03 %

Alıç (Crataegus sp.) / Crataegus oxyacantha (Hawthorne )

2b

CoE 156

5,10 %

Naturel Botanik (Kuersetin) / Sophora japonica

2b

1,53 %

Vitaminler

Vitamin D3 / Cholecalciferol

(3a671)

1.000 IU

Vitamin K1 / Phytomenadione

(3a712)

10 mcg

Duyusal Yem Katkı Aromatikler ve İştah Artırıcılar

Aromatik Bileşenler / Aromatic Ingredients

40,80 %

Teknolojik Katkı Maddelerileri (Emülsifiye ve Stabilize Edici Ajanlar)

Mikrokristalin Selüloz / Microcrystalline Cellulose

E460

42,85 %

İÇERİK ÖZELLİKLERİ

KUERSETİN

LDL oksidasyonunun inhibisyonu, endotelden bağımsız vazodilatör etkiler, adezyon moleküllerinin ve diğer inflamatuar belirteçlerin azaltılması, nitrik oksit ve endotelyal fonksiyon üzerinde koruyucu etki gibi kalple ilgili önemli faydalar sergiler. Ayrıca oksidatif stres, nöronal oksidatif ve inflamatuar hasarın önlenmesi gibi kardiyoprotektif özellikleri öne çıkar.

KURKUMİN

Kalp kası hasarını azalttığı ve hücre dışı matrisin (ECM) bozulmasını azaltarak ve TGFβ/Smad aracılı sinyal yolu yoluyla kollajen sentezini inhibe ederek iskemi ve reperfüzyondan sonra kalp fonksiyonunu iyileştirdiği gözlemlenilmiştir. Kalp krizi geçirmiş hastalarda tedavi protokolünü destekler.

LİKOPEN

Endotel hasarını inhibe edebilir, kolesterol sentezini, LDL oksidasyonunu inhibe edebilir, HDL işlevselliğini geri kazanabilir, makrofajlar ve T lenfositler tarafından yönlendirilen proinflamatuar aktiviteyi ve düz kas hücresi proliferasyonunu inhibe edebilir.

TAURİN

Yüksek glikoz ve oksitlenmiş LDL’nin neden olduğu endotel hücre işlev bozukluğunu önleyebileceğini göstermiştir. Bu nedenle, taurinin bu etkisi, farklı patofizyolojik koşullar sırasında kardiyovasküler sisteme fayda sağlamak için önemli bir mekanizma olabilir. Taurin ayrıca iskelet kasının normal kasılması için gerekli görünmektedir.

L-KARNİTİN

L-Karnitin, uzun zincirli yağ asitlerinin mitokondriyal matrikse taşınmasını kolaylaştırır, azaltılmış oksidatif stres, inflamasyon ve kardiyak miyositlerin nekrozu yoluyla kardiyoprotektif etkileri tetikler. Ayrıca iskemi sonrası reperfüzyon sırasında lipid metabolizmasının geri kazanılması ve birikmiş yağ asitlerinin oksidasyonu için gereklidir.

VİTAMİN D3

Vasküler düz kas hücreleri, endotel hücreleri ve kardiyomiyositler gibi birçok hücre tipi, 25-hidroksivitamin D’yi D vitamini reseptörünün doğal ligandı olan kalsitriole dönüştüren 1α-hidroksilaz üretir. Kalsitriolün vasküler düz kas hücresi proliferasyonunu inhibe ettiği, renin-anjiyotensin sistemini düzenlediği, pıhtılaşmayı azalttığı ve anti-inflamatuar özellikler sergilediği gösterilmiştir.

K VİTAMİN

Damar duvarlarında kalsiyum birikmesini önleyen MGP’yi aktive ettiği için vasküler hasar riskini azaltır. Bu nedenle, kalsiyum vücuttaki diğer çoklu roller için kullanılabilir ve arterleri sağlıklı ve esnek bırakır. Eksikliği, daha yüksek kardiyovasküler olay riski ile ilişkili olan kalsifiye plakların oluşumu (tipik ateroskleroz ilerlemesi) yoluyla duvar kalınlaşmasına yol açar

MAGNEZYUM

Miyokard enfarktüslü hastalarda magnezyum tuzlarının uygulanmasının aritmi insidansını azalttığı ve sağkalımı iyileştirdiği kanıtlanmıştır. Ayrıca sinüs düğümü iyileşme süresini önemli ölçüde arttırdığı bildirilmiştir.

ALIÇ

Vazo gevşetici etkiler periferik vasküler direnci azaltır ve koroner kan akışını arttırır. Kronik kalp yetmezliğinde, sempatik sinir sistemi stimülasyonu, dolaşım desteği açısından kısa vadeli faydalar sağlar. Ayrıca endotelyal hücre apoptozunun azalmasını etkileyen kapsaz sinyal yolunun düzenleyerek kardiyoprotektif rol oynar.